https://www.ita-slo.eu/

Standardni projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj / Progetto standard co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

ČEZMEJNA PLATFORMA ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE BIOBANK

POVZETEK PROJEKTA OS 4 11 ETS

Biobanka je shramba biološkega materiala, ki shranjuje in razdeljuje biološke vzorce in ustrezne podatke za raziskave in klinično rabo. Skupni izziv programskega območja (PO) je neusklajeno področje biobančništva kar otežuje upravljanje bioloških vzorcev, potrebnih za kakovostne standardizirane raziskave, ki jih financirajo lokalni, regionalni in nacionalni organi.

Cilj bo dosežen v čezmejnem pristopu z razvojem skupnega modela biobančništva, s platformo za usklajeno čezmejno upravljanje biobank in z vzpostavitvijo pilotske standardizirane biobanke, ki jo bodo podpirali regionalni organi.

GLAVNI CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je krepitev institucionalnega sodelovanja s spodbujanjem javnih organov in ključnih deležnikov s področja zdravstvenega varstva v PO, da se oblikujejo skupne rešitve za usklajevanje sistemov in učinkovito čezmejno biobančništvo, predvsem s pomočjo čezmejne platforme za usklajevanje biobančništva in ustanovitve prve pilotne čezmejne biobanke vzorcev.

 

 

796.195,66 €

676.766,31 €

6

18

SKUPNO FINANCIRANJE

ESRR

PARTNERJEV

MESECEV

PROJEKTNI PARTNERJI

  1. Fondazione Italiana Fegato – ONLUS
  2. Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM)
  3. Università degli Studi di Trieste – Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute
  4. Azienda ULSS 3 Serenissima
  5. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
  6. Experteam srl

PRIDRUŽENI PARTNERJI

  1. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
  2. Avtonomna regija FJK – Centralni direktorat za zdravje, socialne politike in za ljudi posebneimi potrebami
  3. Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA PROJEKTA

Okrepljena zmogljivost upravljanja javnih organov in ključnih akterjev na področju biobančništva v zdravstvu z vzpostavitvijo novega čezmejnega sistema, ki bo omogočil popoln pregled nad teritorijem, izmenjavo podatkov in informacij ter dobrih praks na čezmejnem območju. Z zagotovljenimi čezmejno harmoniziranimi podatki biobank bodo deležniki iz javnega sektorja namreč imeli hitrejši in enostavnejši dostop do zbirk podatkov, ki jih potrebujejo pri izvajanju svojih nalog, kar bo skrajšalo potreben čas za izvedbo posamezne naloge in s tem pripomoglo k odpravi administrativnih bremen.